JPiri

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lohen kalastuksesta on virheellinen

Lehdistötiedote 16.03.2017

Nopean toiminnan joukkona tunnettu kala-asiantuntjoiden ryhmä on huolissaan maa- ja metsätalousministeriön osoittamasta välinpitämättömyydestä uhanalaisia vaelluskaloja ja vaelluskalojen eri osakantoja kohtaan.

Maa- ja metsätalousministeriö on aikaistamassa lohen ammattimaisen pyynnin aloitusta kahdella kuukaudella. Aiemmin lohen ammattikalastus alkoi kesäkuussa, kun pyynti aiotaan sallia uuden asetuksen perusteella jo huhtikuun alusta. Lohenkalastuksen aikaistamisen negatiiviset vaikutukset kohdistuvat kudun kannalta tärkeimpiin, suuriin naaraskaloihin

Toinen erittäin huolestuttava kehityskulku liittyy niin sanottuihin Oulu-, Ii- ja Kemijokien terminaalikalastusalueisiin. Nämä alueet on alunperin rajattu istutettujen lohien kalastukseen aikana, jolloin luonnonlohi oli sukupuuton partaalla. Vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan kuitenkin esimerkiksi Kemijoen terminaalialueen uloimmilla osilla luonnonlohen osuus oli jopa huimat 60%. Terminaalialueen itäisimmillä osilla 32% ja Isohaaran padon alapuolellakin luonnonlohien osuus oli jopa 16%.

Vuoden 2010 jälkeen kudulle nousevien lohien määrä on kuitenkin kasvanut merkittävästi, joten on hyvin todennäköistä, että myös terminaalikalastusalueiden lohisaaliit kostuvat nykyistä enemmän luonnon kudusta peräisin olevista lohista.

Onkin aiheellista epäillä, että nykyiset terminaalikalastusalueet, ja näistä etenkin Kemijoen alue, ovat lupaehtojen vastaisia. Maa- ja metsätalousministeriö on tästä tietoinen, mutta vaikenee asiasta.

Maa- ja metsätalousministeriö ei ole huomioinut millaisen riskin he aiheuttavat toimijakohtaisten kiintiöiden kaupalla. On erikoista, että ammattikalastaja joka on oikeutettu alkukaudesta kalastamaan 25% toimijakohtaisesta kiintiöstään voi myydä oman osuutensa esimerkiki Kemijoen terminaalialueen ammattikalastajalle jolla on alkukaudesta oikeus pyytää 50% tomijakohtaisesta kiintiöstään. Kemijoen terminaalialueen ammattikalastaja on varmasti halukas maksamaan hyvän hinnan koska onhan suurien naaraskalojen saanti kalastuskauden alussa erittäin todennäköistä.

Maa- ja metsätalousministeriön kummallinen ulostulo kalastuksen aikaistamisesta vaarantaa luonnonlohien nykyisen hyvän kehityksen. Valitettavasti asetuksen tultua voimaan, on sen muuttaminen takaisin toimivaksi hyvin hidasta, sillä muuttaminen vaatii uusia tutkimustuloksia osoittamaan aikaistetun kalastuksen aiheuttama haitta. Itämereen laskevissa joissa on lisäksi havaittu nousevien lohien kasvavaa kuolleisuutta, mikä lisää riskiä, että asetus toteutuessaan romahduttaa lohikantojen suotuisan kehityksen.

On epäselvää miksi ministeriö on valmis uhraamaan hyvän kehityksen harkitsemattomalla päätöksellä sekä ajamalla läpi vaelluskalakantojen kannalta hyvin haitallisen asetuksen valtioneuvostossa nopealla aikataululla. On todennäköistä, että asetus ei menisi läpi jos sen siältö avattaisiin tarkemmassa tarkastelussa.

Noudattaako maa- ja metsätalousministeriö kalastuslain ensimmäistä pykälää.

Tämän lain tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.

Luonnon lohen puolesta!

 

Koska allekirjoittajia on useita, niin jätän nimilistan pois ja lyhennän sen tällaiseen muotoon.

Nopean toiminnan joukko on kalavaikuttajien ryhmä, joka on profiloitunut vastuullisen kalastuspolitiikan edistäjänä ja uhanalaisten vaelluskalojen puolustajana. Tiedotteen takana on tämänhetkisestä lohipolitiikasta huolestunut joukko ryhmän jäseniä virtavesiaktiiveista tutkijoihin ja poliitikkoihin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Toimituksen poiminnat